Woning verkopen

Wat kunnen wij voor u doen?

Het lijkt zo eenvoudig tegenwoordig: er zijn kopers in overvloed, dus een huis verkopen is geen enkel probleem. Toch zien wij bijna dagelijks dat verkopers door een verkeerde aanpak niet het maximaal haalbare bereiken.
Daarbij gaat het niet alleen om de opbrengst van de woning, maar ook vaak over de voorwaarden en de afdekking van risico’s. Door het inschakelen van een expert voorkomt u deze problemen. Hoewel sommigen een makelaar als een uitgave zien, blijkt in de praktijk dat een makelaar u juist geld bespaart.


Verkoopprocedure:

Vrijwel elke eigenaar die overweegt te verkopen wil dat tegen een zo hoog mogelijke prijs en binnen een acceptabele periode. Die doelstellingen kunnen worden gerealiseerd, indien u de verkoop planmatig aanpakt en rekening houdt met de marktsituatie. Om u optimaal te kunnen begeleiden hebben wij een verkoopprocedure ontwikkeld.


Vaststellen waarde en vraagprijs

Misschien wel één van de belangrijkste onderdelen. Hierin schuilt namelijk een groot risico: teveel vragen voor uw woning kan tot gevolg hebben dat serieuze kopers worden afgeschrikt en dat de woning lang te koop staat.
Mensen vragen zich na een tijdje vaak af waarom de woning niet verkocht is en dat werkt negatief op de opbrengst. 
Te weinig vragen is uiteraard ook niet de bedoeling. Wij als makelaar kunnen u hierin perfect begeleiden.
Allereerst maken wij met u een afspraak om uw pand te kunnen opnemen. Met de gegevens van deze opname kunnen wij u een waardeoordeel geven. Zodra wij met elkaar overeenstemming hebben bereikt over de vraagprijs en onze dienstverlening, bevestigen wij u de verkoopopdracht.


Presentatie en verkoopstrategie

Uw woning krijgt bij ons sterren status, het is juist de kunst uw woning zo goed mogelijk onder de aandacht van uw doelgroep te brengen, onderstaande zaken zijn daarvoor tegenwoordig onontbeerlijk. Wij doen/kunnen echter nog veel meer en willen dit in een persoonlijk gesprek met u bespreken. In dit gesprek vertellen wij u waarin wij ons positief onderscheiden ten opzichte van onze collega’s, bovendien bieden wij u de mogelijkheid om uw woning op de meest gunstige manier te presenteren, hetgeen de verkoopsnelheid en prijs zeker positief zal beïnvloeden.


Verkleinen van risico’s bij verkoop

Onze werkwijze biedt u alle mogelijkheden om de risico’s bij verkoop zoveel mogelijk te beperken. Door het inschakelen van een deskundige makelaar is het risico van "iets over het hoofd zien" al minimaal. U kunt uw woning aanbieden met een bouwkundig rapport. In dit rapport wordt uw woning technisch geheel omschreven. De gegadigden worden dus uitvoerig geïnformeerd over de staat van het huis. 
Uw voordeel: het beperkt uw aansprakelijkheid voor gebreken aanzienlijk en de woning verkoopt beter!
Wij verklappen hier niet alles
In een persoonlijk gesprek zult u merken dat we uw woning werkelijk sterrenstatus kunnen geven. 
Dit leggen we graag aan u uit, een paar niet onbelangrijke zaken treft u hieronder nog.


Rechtsbijstandverzekering

Tenslotte wordt voor iedere verkoper een Rechtsbijstandverzekering aanbevolen. Hoewel wij als uw makelaar al het mogelijke doen om problemen te voorkomen en eventueel op te lossen, komt het toch wel eens voor dat de koper het over een bepaald onderwerp niet eens kan worden. Mochten wij hier niet in alle redelijkheid uit kunnen komen dan kunt u gerust zijn. Een deskundige advocaat staat kosteloos tot uw beschikking om uw belangen te behartigen. 
Wij regelen dit zonder moeite via onze assurantie afdeling.


Bezichtigen en onderhandelen

Belangstellenden begeleiden wij bij de bezichtigingen. Wij verstrekken de wenselijke en noodzakelijke informatie, rekening houdend met de eisen van het Burgerlijk Wetboek. Na overleg met u onderhandelen wij met de koper of diens makelaar. Tijdens de onderhandelingen gebruiken wij op de juiste momenten de juiste argumenten om zo uw belangen goed te behartigen. Wij adviseren u tijdens de gehele onderhandeling, maar u neemt uiteindelijk zelf de nodige beslissingen.
Let wel: bij onderhandelingen gaat het niet alleen over geld, maar ook over de voorwaarden, de roerende zaken, de datum van overdracht e.d.


Koopakte

Als er overeenstemming is bereikt, leggen wij de afspraken vast in een koopovereenkomst.


Inspectie en overdracht

Vlak voor de eigendomsoverdracht gaan we met de kopers nog door het huis om te kunnen laten zien dat alles conform afspraak wordt opgeleverd. Bij de notaris wordt de reeds door ons gecontroleerde akte ondertekend en indien er vragen of problemen zijn, zijn wij nog steeds uw adviseur, getuige en woordvoerder.


Nazorg

Mocht de koper ondanks alle zorg toch iets tegenkomen op grond waarvan hij/zij de overeenkomst niet (of andere condities) gesloten zou hebben, dan adviseren wij hoe verder te handelen.


Tarieven

Wij doen niet geheimzinnig over onze tarieven. Uit onze jarenlange ervaring weten wij exact welke tarieven nodig zijn voor een prima kwaliteit aan dienstverlening en een goede bedrijfsvoering. Nog belangrijker voor u is het feit dat ons uitgangspunt is dat wij u geld moeten besparen!
Dat wil zeggen dat wij van mening zijn dat uw eindresultaat uiteindelijk beter is als u van onze dienstverlening gebruik maakt. Wij verdienen ons zelf terug!
Niet alles is hier besproken. Wij willen het een en het ander graag toelichten in een persoonlijk gesprek.
Bel nu en maak een afspraak, overdag, ‘s avonds of in het weekend.

Contact

Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring